Officieel nieuwe plek Stadsakkers

15 juni 2021 wordt met wethouder Engbert Stroobosscher een intentieverklaring getekend voor een nieuw perceel aan de Dragonderweg 1 te Veenendaal.
Enkele maanden later gaat de gemeenteraad in grote meerderheid akkoord en besluit dat Stadsakkers Veenendaal m.i.v. 1 januari 2022 tenminste 15 jaar gebruik mag maken van deze 1,5 ha grote akker.
Een beloning voor een jarenlange zoektocht om dit project binnen de gemeentegrenzen te waarborgen.
Na de jaarwisseling 21-22 zijn we direct begonnen met de verhuizing van Dragonderweg 16a, waar we 5 jaar geboerd hebben, naar Dragonderweg 1.
Er moet heel veel gebeuren: verharde paden, water, elektra, riool aanleggen, tijdelijke opstallen plaatsen, land bemesten, nieuwe kas opbouwen, teeltplan maken.
Na ruim 3 maanden keihard werken met onze vrijwilligers is het uiteindelijk gelukt het nieuwe teeltseizoen in april 2022 te starten.