Handen uit de mouwen

Het sneeuwde en het was gewoon koud en nat. Maar op donderdag 9 maart heeft een groep mensen van Exact software ons zeer waardevol geholpen door 70 meter waterleiding voor de besproeiing van het land aan te leggen. Sleuven graven op de juiste diepte, leidingen erin mét tappunten.

Als jij ook graag een ochtend voor Stadsakkers met een groep collega’s de handen uit de mouwen wilt steken voor een maatschappelijke opdracht…. Neem dan contact met ons op! Mail aan stadsakkers.coordinatie@gmail.com